REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: http://sklep.gejcyg.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r.

I. DEFINICJA POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.-kodeks cywilny /Dz.U.2014.121 ze zm./

2. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynów prawnych, osobę prawną, jednostkę nie posiadającej osobowości prawnej , której  przepisy szczególne przyznają zdolność prawną , która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.sklep.gejcyg.pl. w  zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002.144.1204 ze zm./.

5. Sklep internetowy – należy rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.sklep.gejcyg.pl  sklep internetowy , za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

6. Sprzedawcy – należy rozumieć właściciela sklepu internetowego :

Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j z siedzibą w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 27

NIP 8381466566

REGON 750083270

Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099686.

 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Techniką Grzewczą i Sanitarną Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j , a Kupującym zawierana w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie , w tym z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.

8. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta /Dz.U.2014.827/.

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U 2002.144.1204 ze zm./.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego , zmierzające bezpośrednio do zawarcie Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

11. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Kupującego, w którym potwierdza, iż wie , że zamówienie które składa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Sklep.gejcyg.pl to sklep internetowy , dostępny w domenie www.gejcyg.pl, prowadzony przez Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j z siedzibą w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099686, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 20000 PLN w całości opłacony oraz NIP 838-14-66-566 ,  z którą Kupujący mogą się kontaktować pod następującym adresem  mailowym sklep@gejcyg.pl , telefonicznie dzwoniąc na numer 46 854 41 42 /koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora/w godz. 08:00-18:00 w dni robocze/                                                                                  

2. Sklep.gejcyg.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie  przez strony internetowe w domenie www.gejcyg.pl.

3. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie , nieodpłatnie,  za pośrednictwem  strony internetowej www.sklep.gejcyg.pl .

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

- komputer ,laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet

- przeglądarkę internetową Internet Explorer , Mozilla ,  FireFox , Chrome lub Opera

- aktywne konto poczty elektronicznej /e-mail/

 III. OFERTA

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki .

2. Ceny podane w sklepie internetowym nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi.

3. Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe z wyjątkiem ofert oznaczonych jako wyprzedaż, pochodzą z polskiej dystrybucji.

4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej www.sklep.gejcyg.pl  jak najdokładniej  odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach  /cen, konfiguracji czy parametrów technicznych/-ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem Sprzedawcy do wysyłki towaru tj. w toku procedury  składania zamówienia .

5. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Kupującego zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania  takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Kupującym warunkach.

 

 

IV. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej  i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu internetowego za określoną tam cenę  Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

3. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

4. Zamówienia realizowane są jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

5. Konto e-mail Kupującego jest podstawowym narzędziem przekazu i wymiany informacji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

6. Kupujący w razie niezgodności zamówienia może anulować zamówienie informując Sprzedawcę w mailu zwrotnym.

7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr I Jarosław Gejcyg sp.j danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, a także na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r  o świadczeniu usług drogą elektroniczną  9 DZ.U. 02.144.1204 z późniejszymi zmianami/.

8. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru przekazywana jest informacja e-mailem odnośnie przewidywanego terminu dostawy.

9. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej /drogą elektroniczną/.

10. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów:

-przelewem /opcja ‘’wpłata na konto’’/

-Kurierowi przy odbiorze przesyłki /opcja za pobraniem/

-osobiście przy odbiorze towaru tylko w siedzibie firmy w Żyrardowie

Przelewy należy realizować na konto banku: BNP  PARIBAS BANL POLSKA S.A.  77 1750 0009 0000 0000 4089 8468.

V. TRANSPORT  I DOSTAWA

1. Dostawa zakupionego towaru do Kupującego jest realizowana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub transportem własnym Sprzedawcy. Wysyłka towaru następuje   w przeciągu 2-5 dni roboczych od momentu:

  - potwierdzenia zamówienia przez Kupującego przy wyborze opcji płatności ,,płatność przy odbiorze’’

  - daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji płatności ,,wpłata na konto’’

2. Odbiorcą przesyłek kurierskich jest osoba ustalona , przy zakupie przez Kupującego i wskazana ,

na tej podstawie w dokumencie przewozowym.

3. Na czas realizacji składa się czas przygotowania zamówienia i przeciętny czas dostawy.

4. Przygotowanie zamówienia w większości przypadków to czas 2-5 dni roboczych.

5. Deklarowany czas dostawy , przez Przewoźnika wynosi 24-48 h  od momentu nadania przesyłki.   

6. Opłata za dostawę oraz produkt, towar nie zawiera zastrzeżenia godzin doręczenia. Towar o wadze  do 30 kg jest dostarczany w ,,serwisie od drzwi do drzwi’’, paczki powyżej 30 kg w serwisie burta-burta’’ czyli Kurier ma obowiązek zdjąć paczkę z samochodu i ustawić ją na podłożu, przesyłki paletowe w ,, serwisie rampa-rampa” czyli zdjęcie palety z samochodu Kuriera leży po stronie Kupującego.

7. Czas realizacji towaru o statusie na zamówienie jest określony każdorazowo w karcie produktu

8. Koszt dostawy towaru widoczny jest w momencie składania zamówienia  z wyjątkiem wybrania  opcji dostawy ‘’koszt dostawy wg cennika” tj. kiedy Sprzedawca nie jest z różnych względów  obliczyć kosztów dostawy / towary niestandardowe pod względem gabarytów, masy , ilości , w przypadku których ciężko jest zautomatyzować  koszty dostawy , przez funkcjonalność strony internetowej/ .Koszt dostawy będzie doliczony do zamówienia zgodnie z cennikiem dostaw  http://sklep.gejcyg.pl/dostawa-cms-5.html .O dokładnych kosztach dostawy Kupujący zostanie poinformowany przed realizacją zamówienie w formie mailowej.

9. Sprzedawca w przypadku odbioru osobistego  towaru poinformuje wcześniej Kupującego że zamówienie jest gotowe do odbioru.

10. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy w dni robocze w godz.8:00-18:00.

11. W przypadku dużych zamówień , Sprzedawca może zaproponować dostarczenie przesyłki własnym transportem do dowolnego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji warunki oraz koszty transportu będą ustalone indywidualnie z Kupującym.

12. Na każdy sprzedany towar wystawiona jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT będzie dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej , chyba , że Kupujący poinformuje  Sprzedawcę, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

13. Koszt dostawy towarów poza granicę  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,jest wyceniany indywidualnie.Opcja dostawy bezpłatnej nie dotyczy wysyłek poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

 

VI. ODBIÓR TOWARU I REKLAMACJE TRANSPORTOWE

1. Odbiór towaru zamówionego w Sklepie internetowym i dostarczanego firmą kurierską musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z tą chwilą na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie konsekwencje wynikające z użytkowania takie jak np. ryzyko uszkodzenia.

2. W chwili odbioru zamówionego towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie , czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku  stwierdzonych uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem Kurier powinien sporządzić protokół reklamacyjny , który jest podstawą uznania reklamacji transportowej. Protokół powinien być sporządzony w chwili dostawy i na obowiązującym druku przewoźnika ,  potwierdzony przez Kupującego i Kuriera. Należy zwrócić szczególna uwagę na zgodność zapisów wpisanych przez Kuriera do protokołu ze stanem faktycznym. Protokół reklamacyjny na podstawie którego nasz pracownik rozpocznie reklamacje w firmie przewozowej jest wymagany do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez naszą firmę i należy go przesłać niezwłocznie na adres reklamacje@gejcyg.pl wraz z informacją o stwierdzonych uszkodzeniach lub niezgodności przesyłki z zamówieniem.

 3. Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi 14 dni od jej zgłoszenia.

VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji , w tym  obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego określa producent. Warunki gwarancji poszczególnych towarów dostępne są w karcie katalogowej produktu, na stronach producentów, oraz w karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego , jeśli  sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi.

3. Kupujący może złożyć reklamację na adres: Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j  96-300 Żyrardów Mireckiego 27 lub na adres email: reklamacje@gejcyg.pl

4. Przy składaniu reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe , numer zamówienia lub dokumentu sprzedaży  oraz szczegółowo opisać czego dotyczy reklamacja.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni .

6. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę , o którą cena ma być obniżona , a Sprzedawca  nie ustosunkował się do tego żądania w  terminie 14 dni, uważa się , że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego za wady towaru z tytułu rękojmi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  , w tym w szczególności art. 556-576 KC.

8. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu.

Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez pieczątki to prosimy o przesłanie jej do podstęplowania na adres:

Technika Grzewcza i Sanitarna
Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j.
96-300 Żyrardów
ul.Mireckiego 27

łącznie z adresem zwrotnym na który mamy odesłać podstęplowaną kartę gwarancyjną. Sprzedawca podstępluje kartę i niezwłocznie odeśle ją na wskazany przez Państwa adres.

Karty gwarancyjne z towarów odbieranych w punktach odbioru innych niz siedziba firmy, także prosimy o wysłanie do podstęplowanie w/g wskazań powyżej.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy’’ lub’’ w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy."

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j

96-300 Żyrardów

ul. Mireckiego 27

tel. 46 854 41 42

fax.46 8552949

/koszt połączenia wg stawek operatora/

e-mail: sklep@gejcyg.pl

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://sklep.gejcyg.pl/zwroty-cms-8.html

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub odesłać na adres :

Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j

96-300 Żyrardów

ul. Mireckiego 27

lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie , a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 250PLN.

7. W przypadku odstąpienia od umowy , umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym , chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwracany przez Konsumenta rzecz powinna zostać zapakowana w sposób zapewniający jej bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie rzeczy powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

10. Prawo odstąpienia od umowy , zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczeniu usług , jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym , nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy , które po dostarczeniu , ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe , których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży , a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku , nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której Konsument wyraźnie żądał , aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te , których wykonania Konsument żądał , lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji , prawo odstąpienia od umowy  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism , z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania , innych niż do celów mieszkalnych , przewozu rzeczy , najmu Samochodów , gastronomii , usług związanych z wypoczynkiem , wydarzeniami rozrywkowymi , sportowymi  lub kulturalnymi , jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług;

- o dostarczanie treści cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym , jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn , w tym w szczególności ze zmianą:

- przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- sposobów płatności i dostaw;

- zakresu , odpłatności lub rodzaju świadczonych usług elektronicznych;

2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie co najmniej 14 dni od dnia:

- umieszczenia i utrzymania na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu ;

- powiadomienia Klientów posiadających konto w Sklepie internetowym  /Klientów zarejestrowanych/  poprzez przesłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej , wskazany przez Klienta w toku rejestracji;

3. Zmian Regulaminu nie stosuje się do umów zawartych bądź zrealizowanych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty , nieupoważnionego dostępu , użycia , zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych nam powierzonych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Techniką Grzewczą i Sanitarną Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j  a Klientem , który nie jest Konsumentem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Techniką Grzewczą i Sanitarną Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j a Klientem który jest Konsumentem jest Sąd określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących Klientów będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczącym Klientów nie będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN DO POBRANIA W FORMIE PDF: https://sklep.gejcyg.pl/dane/cms/nowydokumentprogramumicrosoftword.pdf

Polityka Prywatności RODO/GDRP


Z dniem 25 maja 2018 roku w życie wchodzi nowe europejskie rozporządzenie w ochronie danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych. Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j. 96-300 Żyrardów, ul Mireckiego 27, NIP: 838 14 66 566 jako administrator danych osobowych, wprowadza politykę prywatności opierającą się na nowych przepisach z troska o swoich dotychczasowych i przyszłych klientów. RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów. Podstawa Prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego prowadzi do zintegrowania zasad ochrony danych osobowych, dzięki czemu zauważymy wzmocnienie praw obywateli UE poprzez nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online. Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j. postanowił, również zadbać o Państwa bezpieczeństwo dlatego przystępujemy do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa. Państwa dane były, są i będą zawsze chronione. To dzięki Wam jesteśmy w tym miejscu, wdrażamy nowe zmiany dla Państwa, abyście mieli pewność, że Klient ma pełną kontrolę nad swoja prywatnością. Już od dłuższego czasu nasza firma poczęła odpowiednie przygotowania, w celu dostosowania się do nowych przepisów. Jesteśmy świadomi, że nasi klienci, partnerzy a przede wszystkim pracownicy mają nowe obowiązki. Wspólnie zastanawialiśmy się jak wdrożyć zmiany, aby w jak najmniejszym stopniu nie stwarzać nie potrzebnego zamieszania. Naszym celem jest w dalszym ciągu zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych, zgodnie z wymaganiami GDPR. Cel przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach: a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO) b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak - wystawianie i przechowywanie
faktur oraz dokumentów księgowych, - udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym, W tej sytuacji z danych będziemy korzystać: - przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO), - przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO), - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO), c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy Jakie prawa Państwu przysługują? a) Prawo do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych. b) Prawo do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. c) Prawo do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych. d) Prawo dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy. e) Prawo do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. Rejestr czynności przetwarzania Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.
Bezpieczeństwo danych osobowych Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą). Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dane kontaktowe: Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j. Ulica Firmy: Mireckiego 27 Kod Firmy Miasto Firmy: 96-300 Żyrardów Województwo: mazowieckie NIP Firmy: 838-14-66-566 ZGODA i SKARGA: Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa. Polityka prywatności Niniejsza polityka dotyczącą „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j. Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników stron internetowych których właścicielem i administratorem jest Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j. jest jednym z naszych priorytetów. Strona internetowa Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j. https://sklep.gejcyg.pl/ wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zmiany polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.

 


 

               REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: http://sklep.gejcyg.pl/ obowiązujący do 24.12.2014r.

                                                                                           §1

            DEFINICJA POJĘC

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :                                                                                             

1 .Sprzedawcy – należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego : Technika Grzewcza i  Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg  Sp. j  z siedzibą w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 27   NIP  8381466566 REGON 750083270 , na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099686.

2.Sklep internetowy –należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej  http://sklep.gejcyg.pl/  serwis internetowy, za pośrednictwem którego , Kupujący może nabyć produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

3.Kupującym-należy przez to rozumieć osobę fizyczna , która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.Konsumencie-należy przez to rozumieć osobę fizyczną , dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

 

         §2

                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, umieszczonej na stronie internetowej www.sklep.gejcyg.pl

2.Sprzedaż produktów prowadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj.za pośrednictwem wzoru formularza zamówienia  znajdującego się na stronie http://sklep.gejcyg.pl/ lub za pośrednictwem korespondencji e-mail

3.Niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy dokonali zamówienia drogą telefoniczną.

4.Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie, w tym za pośrednictwem odesłania internetowego /linka zamieszczonego na stronie http://sklep.gejcyg.pl/

 

                                                                                    §3

                                                                             OFERTA

 

1.Sklep internetowy  http://sklep.gejcyg.pl/ prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci  Internet.

Produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.

2.Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane  są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają  kosztów wysyłki.

3.Na wszystkie Towary zakupione w sklepie internetowym  wystawiana jest faktura VAT  lub paragon.

4.Ceny podane w sklepie internetowym nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi.

5.Towary oferowane w Sklepie internetowym  są fabrycznie nowe  z wyjątkiem ofert oznaczonych jako wyprzedaż, pochodzą z polskiej dystrybucji.

6.Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej http://sklep.gejcyg.pl/ jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach /cen, konfiguracji czy parametrów technicznych/-ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem Sprzedawcy do wysyłki towaru tj. w toku procedury składania zamówienia i najpóźniej w chwili wysłania  do Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7.Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Kupującego zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Kupującym warunkach.

 

                                                                                    §4

                                                                           ZAMÓWIENIA

 

1.Kupujący składa zamówienie przez stronę internetową Sprzedawcy http://sklep.gejcyg.pl/, poprzez wybór jednej lub kilku pozycji ze szczegółowego spisu produktów.

2.Kupujący wybiera sposób płatności-dostawy.

 3.Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wzoru formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej http://sklep.gejcyg.pl/, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego identyfikację Kupującego oraz potwierdzenie zamówienia.

4.Konto e-mail Kupującego jest podstawowym narzędziem przekazu i wymiany informacji pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

5. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny kod, pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

6.Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę oraz określający ilość i cenę zamawianego produktu oraz koszt jego dostawy.

7.Kupujący akceptuje  zamówienie, zaznaczając właściwą opcję w otrzymanym wcześniej potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych adresowych, ceny, ilości oraz rodzaju zamówionych produktów, a także wyboru formy płatności.

8.Kupujący w razie niezgodności zamówienia może anulować zamówienie informując sprzedawcę w mailu zwrotnym.

9.Po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest przekazane do realizacji.

10.W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail , zawierający szczegóły dotyczące przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera.

11.Umowa kupno-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

12.Zamówienia realizowane są jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

13.Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT lub paragon,zgodnie z wyborem Kupującego. Wysyłane na podany przez Kupującego adres.

14.Złozenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg  sp .j danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami), a także na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 9DZ.U 02.144.1204 z późniejszymi zmianami).

15.W przypadku braku dostępności zamawianego towaru przekazywana jest informacja odnośnie przewidywanego terminu dostawy (e-mail, telefon).

16.Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej (drogą elektroniczną).

§5

                                                                       PŁATNOŚCI

 

1.Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów:

-przelewem

-kurierowi przy odbiorze przesyłki /opcja za pobraniem/                                                          

-osobiście przy odbiorze przesyłki                                                                                                                                                                                  

2.Przelewy należy realizować na konto banku: IDEA BANK 62 1950 0001 2006 0835 1474 0002

                                                                                               

§6

TRANSPORT I DOSTAWA

 

1.Dostawa zakupionego towaru do Kupującego jest realizowana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub transportem własnym Sprzedawcy. Wysyłka towaru następuje w przeciągu 2-5 dni roboczych od momentu:                                                    

-potwierdzenia zamówienia przez Kupującego przy wyborze opcji płatności ,,płatność za pobraniem’’

-daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji płatności ,,przedpłata  przelewem na konto’’

2.Odbiorcą przesyłek kurierskich jest osoba ustalona , przy zakupie przez Kupującego i wskazana, na tej podstawie, w dokumencie przewozowym.

3.Na czas realizacji składa się czas przygotowania zamówienia i przeciętny czas dostawy.

4.Przygotowanie zamówienia w większości przypadków to czas 2-5 dni roboczych.

5.Deklarowany czas dostawy , przez Przewożnika wynosi 24-48 h roboczych od momentu nadania przesyłki.

6.Opłata za dostawę oraz produkt nie zawiera usługi wniesienia oraz zastrzeżenia godzin doręczenia. Standartowa usługa doręczenia przesyłki obejmuje okres minimum czterech godzin.

7.Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej http://sklep.gejcyg.pl/

8.W przypadku dużych zamówień , Sprzedawca może zaproponować dostarczenie przesyłki własnym transportem do dowolnego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji warunki oraz koszty transportu będą ustalane indywidualnie z Kupującym.

9.W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w ust.1 z uwagi na brak zamówionego produktu w magazynie, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia oraz anulowania zamówienia.

10.Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  §7

    ODBIÓR TOWARU I REKLAMACJE

1.Odbiór towaru zamówionego w sklepie internetowym i dostarczanego firmą kurierską musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z tą chwilą na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie konsekwencje wynikające z użytkowania, takie jak np. ryzyko uszkodzenia.

2.W chwili odbioru zamówionego towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. O stwierdzonych uszkodzeniach lub niezgodności przesyłki z zamówieniem prosimy poinformować firmę Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg sp.j w formie elektronicznej na adres sklep@gejcyg.pl nie później niż 2 dni od przyjęcia przesyłki od kuriera. Termin ten wymagany jest przez przewoźnika na spisanie protokołu uszkodzeń.

W przypadku uszkodzenia przesyłki kurier powinien sporządzić protokół reklamacyjny, który jest podstawą uznania reklamacji transportowej. Protokół powinien być sporządzony w chwili dostawy i na obowiązującym druku przewożnika, potwierdzony przez Kupującego i Kuriera. Należy zwrócić uwagę na zgodność zapisów przez Kuriera w protokole ze stanem faktycznym. Protokół reklamacyjny na podstawie którego nasz pracownik rozpocznie reklamacje w firmie przewozowej jest wymagany do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez naszą firmę i należy go przesłać na adres sklep@gejcyg.pl wraz z informacją o stwierdzonych uszkodzeniach lub niezgodności przesyłki z zamówieniem.

3.Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi 14 dni od daty jej zgłoszenia.

 

                                                                                  §8

                                                               OBOWIĄZKI KUPUJĄCYCH

 

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:                                                                                                                   

-korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w Sposób nie zakłócający jego funkcjonowania

-niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności  informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego

- korzystanie z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu , a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami

-niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa

-korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych /w tym prawa do prywatności/ i wszelkich przysługujących im praw

-korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyrażnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

                                                                  §9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

1.Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gejcyg Sp.j.
96-300 Żyrardów
ul.Mireckiego 27
tel:(046)854-41-42
fax:(046)855-29-49
sklep@gejcyg.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu odniniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz
odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
http://sklep.gejcyg.pl/zwroty-cms-8.html
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie
nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin
jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy bez podania przyczyn. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu.

3.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Obowiązek ten nie będzie uważany za spełniony w przypadku zwrotu zakupionego towaru w przesyłce za pobraniem.

4.W okresie liczonym od dnia wydania produktu Kupującemu do chwili zwrotu Sprzedawcy nie może dojść do:

-mechanicznego uszkodzenia produktu lub

-wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu , które stanowią jego integralna część w znaczeniu technologicznym  lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w w wyniku niezgodności produktu z umową.

5.Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek pobraniowych i przesyłek na koszt odbiorcy                                                                                    

6.Zwrot produktu Sprzedawcy powinien nastąpić  nie pózniej niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia.

7.Razem ze zwracanym towarem należy przesłać oryginał paragonu. W przypadku zwrotu częściowego zakupu udokumentowanego paragonem zaleca się Kupującemu zostawienie kserokopi paragonu.

8.Zwrot produktu Sprzedawcy powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie produktu powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

9.Zwrot wpłaconych przez Kupującego środków dokonany będzie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedajacego kopi faktury korygującej, lub zwrotu do paragonu opatrzonego czytelnym podpisem i datą otrzymania.Zwrot należności przez Sprzedawcę  nastąpi za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane przez Kupującego lub na wyraśna życzenie Kupującego przekazem pocztowym którego koszty ponosi Kupujący.

10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku zamówienia produktu o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

11.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu został zawarty w ramach strony internetowej http://sklep.gejcyg.pl/zwroty-cms-8.html

                                                              
                                                                 §10

                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera , która jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta , którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.

2.Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

3.Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia na stronie http://sklep.gejcyg.pl/ są przetwarzane przez Sprzedawcę w jego siedzibie w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 27 w celach realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Kupujący posiadają jednocześnie prawo do wglądu do tych danych oraz ich uzupełniania i poprawiania, także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4.Kupujący dokonujący zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://sklep.gejcyg.pl/ oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://sklep.gejcyg.pl/  zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997/

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Producenci

logo Wolf logo Wilo logo Werit logo Wavin logo Vaillant logo Termet logo Saunier Duval logo Rettig logo New Trendy logo Mapei logo KFA logo Kan logo Grundfos logo Grohe logo Ferroli logo Eliko logo Diamond logo Defro logo Danfoss logo Biawar logo Beretta
Ładowanie...

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody wyłącz obsługę cookies w ustawieniach twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu. Polityka cookies

Zamknij